Algemene voorwaarden ticketverkoop Stichting Hulst Cultureel

 

  1. Alle door Stichting Hulst Cultureel , dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Stichting Hulst Cultureel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Stichting Hulst Cultureel en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

  2. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de klant te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Stichting Hulst Cultureel  te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van de betreffende ruimte van, ook indien de klant de betreffende ruimte heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

  3. De klant is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de klant het toegangsbewijs van een derde anders dan Stichting Hulst Cultureel heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Stichting Hulst Cultureel om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

  4. Indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of geretourneerd. In alle gevallen vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats.

  5. Indien een evenement wordt verplaatst of geannuleerd, blijft de waarde van het toegangsbewijs in het systeem gereserveerd en kan de klant een alternatief evenement uitkiezen of het tegoed retour ontvangen. Indien de klant ervoor kiest om het tegoed retour te ontvangen zal dit binnen 14 dagen nadat de klant dit aan Stichting Hulst Cultureel kenbaar heeft gemaakt geschieden.

 

 

Algemene gegevens:

Stichting Hulst Cultureel,

Postbus 408

4560 AK Hulst


Email algemeen: hulstcultureel@gmail.com

Website: http://www.hulstcultureel.com/


KVKnr: 22056786

BTWnr: NL814290425B01

IBANnr: NL18RABO0108445828

 

Openingstijden van de kassa
De kassa is geopend vanaf een uur voorafgaande aan de voorstelling

 

Het betalen
Via  iDEAL of MisterCash / Bancontact
Bestelde tickets krijgt u na betaling via iDEAL of MisterCash / Bancontact via de mail toegestuurd. U dient deze tickets mee te nemen naar de voorstelling, zodat deze gescand kunnen worden. Zonder geldige tickets heeft u geen toegang tot de voorstelling.

 

Contante betaling

U kunt uw kaarten kopen aan de kassa tegen contante betaling.

 

Transactiekosten
De transactiekosten € 1,- per ticket met een maximum van € 5,- per bestelling. Voor Kindervoorstellingen zijn de transactiekosten  € 0,50 per ticket met een maximum van € 5,- per bestelling Dit geldt zowel bij boekingen via de website als aan de kassa.

 

Kortingen
Groepskorting
Groepskorting voor groepen vanaf 10 personen geven wij alleen in overleg.

 

Kinderkorting
Bij bepaalde voorstellingen worden een kind onder 16 jaar gratis toegelaten onder begeleiding van minimum een volwassene.

 

Uitverkocht? Dan op de wachtlijst!
Bij uitverkochte voorstellingen kunnen we u op de wachtlijst zetten. Als er kaarten beschikbaar komen, informeren wij u via email tot een dag voor de voorstelling tot 20.00 uur.

 

Laatste kans bij een uitverkochte voorstelling
De laatste kans op een toegangskaart bestaat vanaf een uur vóór aanvang van de voorstelling. Mogelijk beschikbaar gekomen toegangskaarten worden dan aan de kassa verkocht.

 

Rolstoelgebruikers
Graag even vooraf overleg via ons emailadres. Toegang tot de zaal met een scootmobiel of kinderwagen is niet toegestaan.

 

Verhinderd?
Bent u verhinderd voor een voorstelling dan kunt u uw kaarten via ons emailadres tot 48 uur voor aanvang van de voorstelling inruilen voor een andere voorstelling. Bij verhindering brengen wij € 3,50 administratiekosten per ruiling in rekening. Wanneer u minder dan twee dagen voor aanvang van de voorstelling verhinderd bent, zullen wij in het geval van een uitverkochte voorstelling proberen de kaarten door te verkopen. In alle andere gevallen blijven de kaarten eigendom van de kaarthouder. Indien een voorstelling al heeft plaatsgevonden, worden er geen kaarten teruggenomen.

 

  • Tijdens de voorstelling mogen er geen foto-, film- of geluidsopnames worden gemaakt.

  • Er mag in het gebouw niet worden gerookt.

  • Tijdens voorstellingen moeten mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.

 

Aansprakelijkheid
Stichting Hulst Cultureel is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden verlies of schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Stichting Hulst Cultureel.